Sowadyjy süzgüç üçin süzgüç kagyzy, süzgüç kagyz rulony

Gysga düşündiriş:

Material w Dokalan däl
Süzgüçiň takyklygy: 10 ~ 60μm
Agdaý : Täze
Gurluşy: rulon


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Amho
Model belgisi AMPT
Material Dokalan däl
Elýeterli reňk ak
MOQ 10 rulon
QEM hyzmaty Düzülip bilner
Gaplamak Faner gapagy ýa-da çeýe gaplamak
Tölegler Western Union, Pul gram, Paypal ,, Sim geçirmek.
Eltip bermek Deňiz bilen. Howa bilen
Eltip bermegiň wagty Tölegiňizden soň 15 iş gününiň içinde.
Agram ölçegi:
Arza:
Standart däl müşderi haýyşy
Suwy bejermek üçin sowadyjy süzgüç, durma süzgüç.

Düşündiriş

Dokulmadyk material, adatdan daşary ýokary çyglylygy, ýeňil, himiki garşylygy we arzanlygy sebäpli sowadyjy süzgüç programmalary üçin ajaýyp.Uly köl süzgüçleri sowadyjy süzgüç üçin dokalan däl matalary ulanmaga başlady we arzaňyz üçin dogry matalary saýlamak üçin tehniki tejribämiz bar.Sowadyjy süzgüç üçin dokalan däl ýöriteleşýäris we pagta, etrap we sintetiki süýümlerde rulonyň giňligi we uzynlygy boýunça doly dykyzlygy hödürleýäris.Biziň hödürleýän önümlerimizde adaty goýmalaryň ähli görnüşleri, ýörite giňlikler we rulon uzynlygy bar.

Içerki süýşürmek we yza gaýtarmak enjamlarymyz bilen islendik derejäni ýa-da mukdary çalt eltip bileris.Neýlon, Spunbond polipropilen, Spunbond poliester, Rayon we beýleki dokalmaýan rulonlarda, listlerde, tegeleklerde, sumkalarda ýa-da talap edilýän başga bir görnüşde üpjün edip bileris.

Tehniki parametr

Model

Galyňlyk

(mm)

Dykyzlygy

(g /)

Süýüm

Ygtyýarlylyk

(L / m2S)

Mikron

AMPT-30

0.17-0.20

26-30

Poliester

3700

50-60

AMPT-40

0.25-0.27

36-40

Poliester

3000

35-50

AMPT-50

0.26-0.30

46-50

Poliester

2800

25-40

AMPT-60

0.29-0.33

56-60

Poliester

2600

15-30

singleimg (3)
singleimg (4)
singleimg (1)
singleimg (2)

Sorag-jogap

S: Üstünlikleriňiz näme?
J: Biz her bir jikme-jigi kämilleşdirýäris. Biz diňe ýokary hilli önüm hödürleýäris, hünärmenler topary islän wagtyňyz hyzmatyňyzda tüýs ýürekden hyzmat eder. Yourhli meseleleriňiz gaty netijeli çözülerdi.

S: Siz öndüriji ýa-da paýlaýjymy?
J: Biz önümçilik we söwda kompaniýasydyrys, şonuň üçin ajaýyp söwda güýjümiz sebäpli beýleki önümleri satyn almaga kömek edip bileris.

S: Synag üçin bize nusga iberip bilersiňizmi?
J: Hawa, az mukdarda nusgalar mugt bolardy, ýöne ýük öňünden tölenmeli ýa-da ýük ýygnamak. Satyn aljak önümleriňiziň hili nusgalar bilen deň bolar.

S: Töleg şertleriňiz näme?
: T / T, L / C göz öňünde tutulýar. “Western Union” islendik amatly töleg hem size amatly bolsa elýeterlidir.

S: Gowşuryş wagty nähili?
J: Bir stocka harytlary üçin 3-7 günüň içinde, pes töleg alandan soň ýöriteleşdirilen önümler üçin 10-25 gün.

S: Gowy zatlary nädip gaplamaly?
J: Haryt iberilende howpsuzlygy üpjün etmek üçin agaç gapda gaplanar ..

S: OEM kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa, enjamyňyzy logotipiňiz, marka we ş.m. bilen öndürip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary