2021-nji ýyldaky topar döretmek işi

Yantai Amho International Trade Co., Ltd.

2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda basketbol meýdançasynda topar döretmek çärelerini gurnadyk.Bu iş işgärleriň arasynda aragatnaşygy we düşünişmegi güýçlendirmek, işgärleriň yhlasyny ýokarlandyrmak, kärhana medeniýetini wagyz etmek we sazlaşygy güýçlendirmek üçin forum döredýär.

img

Biz üç topara bölünýäris.Bu iş dört bölegi öz içine alýar: birinji bölüm toparyň logotiplerini, atlaryny, şygarlaryny we topar aýdymlaryny düzmek;ikinji bölüm sözleri çaklamak, biri-biriniň düşüniş derejesini barlamak;üçünji işde birek-birege ynanmak möhümdir;indiki bölegi aragatnaşyk endiklerini görkezýär.Ahyrynda baş müdir Riçard Yuu jemledi we ýeňiji topar baýrak aldy.
Bu iş diýseň üstünlikli geçdi we ähli kärdeşler ruhubelentdi.Kärdeşiň arasyndaky dostluk we ynam güýçlendi we toparlaýyn işiň ähmiýeti hem bu işde öz beýanyny tapdy.


Iş wagty: 13-2021-nji maý